Foto: Isidre Puig
Foto: Isidre Puig

 

Dins del poble de Fornols de Cadí hi ha una petita capella dedicada a la Mare de Déu del Roser, de planta rectangular i volta de canó lleugerament apuntada. La façana principal presenta una porta de dovelles irregulars, un òcul al damunt i una espadanya coronant la teulada a doble vessant. Aquesta senzilla i austera capella és una construcció de difícil datació, bé que es podria situar als segles XVII o XVIII, tot i que ens decanten pel darrer segle.

 

Font:http://www.caem.udl.cat/Base/KArquit/Cataleg/Branques/Alt%20Urgell/RoserFor.htm