Església de Sant Romà.

Església de Sant Romà de Perles.

 

D'estil romànic apareix per primer cop en un document del 1051. L'edifici era originàriament d'una nau coberta amb volta de canó peraltada i capçada a llevant per un absis semicircular.

 

L'estructura s'ha modificat per les capelles afegides als murs laterals i la construcció de cossos adossats als dos costats de la nau. Hi trobem dos finestres, una de les quals és de doble esqueixada i s'obre a la façana de migjorn; l'altra, d'una sola esqueixada, és a l'absis. La porta, situada al mur de ponent es tanca amb un arc rebaixat; al damunt s'obren un ull de bou i una petita finestra. El campanar és d'espadanya de dos ulls.

 

Font. http://cat.lleida.com/municipi/turisme.html?municipi=2590840003