Església de Sant Serni.

Foto: fflores12 a Panoràmio
Foto: fflores12 a Panoràmio

L'església parroquial de Sant Serni de Prats, construïda damunt una altra d'anterior que va ser edificada cap al final del segle IX o el principi del X, amb els murs regruixats interiorment per arcades, sobre les quals reposa la volta de canó, i amb un campanar d'espadanya de dos ulls sobre la façana de ponent, amb aparell ben tallat, on hi ha la porta, refeta el 1777. Va ser restaurada el 1960 i es decorà la paret absidal, recta, amb pintures de Bernat Sanjuan, que representen el pantocràtor i sant Serni i sant Isidre. Conserva la pica baptismal i la ferramenta de la porta, ambdues romàniques.

 

El poble celebra la festa major a l'octubre i la festa de Sant Serni al novembre.