Església de sant Genís.

Foto: Isidre Puig
Foto: Isidre Puig

L'església de Sant Genís de Quer Foradat és un edifici de planta rectangular, d'una sola nau amb dues capelles laterals i capçada a llevant amb un petit presbiteri cobert amb volta de canó. La nau està dividida en tres trams, separats per arcs torals sobre pilastres i coberta amb voltes de llunetes. Al primer tram es troba el cor. La capella lateral del mur nord està coberta amb volta de canó, mentre que la situada al mur sud, com la resta de l'església, té volta de llunetes.

 

L'absis es troba flanquejat per l'extrem sud-est per la sagristia i al nord-est pel campanar de planta quadrada, amb quatre obertures, rematat per una coberta piramidal. Tota l'església es troba enguixada i pintada, a excepció del presbiteri i arc preabsidal que mostren la pedra vista.

 

Tot el mur nord presenta uns greus problemes d'humitat donada la seva situació al costat d'un petit turó i el estat deficient de la coberta, que ha provocat també problemes d'humitat a la capella del mur sud. El parament exterior de l'església està format per carreus irregulars i rematat per una coberta a doble vessant. A la façana principal es troba la porta d'accés, dovellada amb arc de mig punt, on trobem inscrita la data de 1716 i al damunt un òcul, que dóna llum a l'interior.

 

Al mur sud es va afegir, en època posterior, un petit contrafort. La capella, situada en aquest mateix mur, també mostra en el seu parament una humitat preocupant per a la seva bona conservació.