Ermita de Sant Salvador del Bosc.

Sant Salvador del Bosc, o de Montsec és una església romànica del segle XI, situada a més de 1.200 m. alt., en un replanet del Bosc de Llimiana, en ple Montsec de Rúbies. Pertany al terme municipal de Llimiana, del Pallars Jussà.

 

Malgrat ser clarament romànica, no està documentada fins el 1758, quan consta com a capella de Santa Maria de Llimiana. Per la seva situació, sobretot, ha fet pensar a alguns estudiosos en el rastre d'un santuari precristià en aquest lloc.

 

És d'una sola nau, coberta amb una volta de canó molt irregular que insinua un arc apuntat. Un arc presbiteral comunica la nau amb l'absis semicircular de llevant. L'única obertura del temple és la porta, a ponent, i no té cap mena d'ornamentació com tampoc la resta de l'església. És tota arrebossada, part de dins i part de fora, però els llocs on ha caigut deixa veure un aparell molt senzill i rústec.

 

L'absis semicircular s'aixeca sobre les restes d'un absis anterior, carrat, possiblement del segle X.