Església de Sant Martí.


Sant Martí de Canals, és l'església parroquial romànica del poble del matei nom, pertanyent al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Fins el 1969 formava part del terme municipal de Claverol.

 

Fou consagrada el 1349, però es pot tractar d'una segona consagració, ja que està àmpliament documentada des del 966, almenys, lligat sempre al monestir de Santa Maria de Gerri.

 

És un edifici d'una sola nau, amb capçalera plana, sense absis exempt. Ha estat molt transformat al llarg de la història, i costa de diferenciar les parts originals dels afegits posteriors. La part medieval de la construcció no sembla ser anterior al segle XII.

 

Un element molt significatiu d'aquesta església és l'espadanya, que conté dues campanes, conservades malgrat el pas del temps

 

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_de_Canals_(esgl%C3%A9sia)