L'antic Hospital de pobres (actualment Fundació Fiella) i la Mare de Déu de Gràcia.

Fotos: monestirs.cat
Fotos: monestirs.cat

El primitiu poblat de Tremp es situa en el lloc anomenat PEDRERA, actualment conegut amb el nom de PEIRÓ. Els seus habitants veneraven la Mare de Déu de Gràcia en una capella que, més tard, quedà inclosa dins del convent dels PP Caputxins, edificat l’any 1627 pel Dr. Antoni de Berenguer, sacerdot, devot del P. Sant Francesc, a qui volia agrair, d’alguna manera, el retrobament de la seva fe cristiana i el do de la seva vocació sacerdotal.

 

El 9 d’Agost de 1835 la Comunitat de PP. Caputxins es obligada per ordre governativa a desallotjar i abandonar el Convent.

 

L’any 1836 el Convent es destina, eventualment, a Hospital Militar; i, el dia 26 de Juliol de 1842, es cedeix al sacerdot, Dr. Fiella, per a instal·lar-hi el seu hospital de pobres, que, a través del temps i de les millores fetes, esdevé l’Hospital actual.

Placa que ens recorda que en aquest lloc existí el convent dels PP Caputxins fundat l'any 1627.
Placa que ens recorda que en aquest lloc existí el convent dels PP Caputxins fundat l'any 1627.

La Mare de Déu de Gràcia veié reconegut novament el seu patrocini i el seu lloc de veneració l’any 1971 al esser instal·lada la seva imatge, de fusta tallada, a la Capella de l’Hospital actual. La seva memòria i la seva festa te lloc el dia 8 de Setembre, en que també es cel·lebra la festa de la Verge de Valldeflors, patrona actual de la ciutat.

Capella de l'Hospital actual o Fundació Fiella.
Capella de l'Hospital actual o Fundació Fiella.

La Lloa a la Mare de Déu de Gràcia vol recollir la gratitud dels trempòlins a la que és portadora de totes les Gràcies, salut dels malats, consol dels més afligits i ajut de tots, servint-se d’aquelles filles seves, que, fidels a la crida dels Senyor, des de 1912, procuren fer realitat l’amor de Jesús i la gràcia protectora de Maria.

 

Font: extret del revers dels goigs.

LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA.

 

L'any 1971 es va instal·lar a la capella del Sant Hospital una imatge de la Mare de Déu de Gràcia de fusta tallada. Fa uns quants anys, 1995, es va inaugurar una nova capella i la talla de la Mare de Déu va ser susbstituida per la imatge actual, obra de l'escultor i sacerdot jesuïta Cinto Casanoves. La nova capella és d'unes dimensions molt més àmplies que l'antiga, la qual ocupava l'espai que actualment constitueix l'altar. Totes aquestes obres es van dur a terme gràcies a la iniciativa de mossèn Josep Mª Mauri.

La imatge que va presidir l'altar de la capella entre 1971 i el 1995 es pot veure avui dia al vestíbul del Sant Hospital.

 

Font: Els Goigs de Tremp de Jordi Sansa LLovich. Ed. Mediterrània 2006