Capella de Sant Bonifaci a la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors.