Ermita de sant Beado.

L’església de Sant Beado de Cerbi és una construcció molt rústica d’una sola nau amb un absis semicircular grollerament insinuat, el qual ha estat sobrealçat fins a nivell de la coberta de pissarra. Al costat del presbiteri hi ha una petita finestra orientada al sud. La porta oberta a migjorn presenta la llinda de fusta. No té campanar.
Al seu interior, la coberta és resolta amb embigat de fusta i un banc de pedra recorre els laterals de la nau. A l’absis hi trobem un altar de pedra.
La rusticitat d’aquest edifici queda palesa en el tipus de parament, format còdols i lloses de llicorella tot just desbastats i disposats de forma irregular.
L’aparença constructiva d’aquest edifici i el fet de conservar encara els bancs adossats en els murs de la nau ens fan pensar que es tracta d’una edificació que hauríem de situar cronològicament a la primera meitat del segle xi i potser agosarar dir que en l’actual edificació s’aprofitaren elements d’una construcció més antiga.