Església de Sant Joan Baptista.

Nota històrica.

Sant Blai a Castellnou de Seana.

Castellnou de Seana és un dels pobles on s’ha incorporat fortament la devoció i la festa de Sant Blai. Aquí te un color propi, perqué s’hi veneren relíquies d’aquest sant màrtir. La festa del Sant és molt antiga a Castellnou, i pujà de categoria quan s’hi portaren relíquies de sant Blai, segurament durant el segle XVI; des del segle passat, o als primers anys de la centuria actual [XX] passà a ser la festa major. Fins als nostres dies se celebrava el 3 de febrer, que és el dia que consta de la mort del sant al calendari litúrgic; actualment se celebra a l’entorn del primer diumenge de febrer.

La reliquia

No és coneix amb certesa l’origen de les reliquies. Segons consta en un document conservat a la parròquia, l’any 1567 es feu la visita pastoral del bisbe de Vic, i entre daltres objectes liturgics detallats en el document s’hi ressalten les reliquies de Sant Blai. Aquestes reliquies no hi consten en visites anteriors.

Segons deixà escrit l’escriptor Domènec Costa i Bafarull, que fou rector de la parròquia de Castellnou en la segona meitat del segle XVIII, ens explica en el pròleg de la seva novena de sant Blai que la reliquia i el reliquiari foren robats el 1707 per soldats, i que el 1717 n’havien aconseguit una altra.

De la reliquia de Sant Blai existent a Castellnou deia Costa i Bafarull: “Per ella dispensa lo Senyor molts beneficis, especialment de la salut, als de Urgell i Segarra, com ho demostren las moltas Presentallas y vots que adornan sa Capella, a la que frequentment venen devots a tributarli gracias”.

A la novena de Sant Blai feta per Costa i Bafarull hi ha també la lletra dels goigs més antics que se n’ha conservat amb referència explicita a la població. Com que no hi ha noticia de la lletra dels anteriors, s´ha atribuït aquesta al mateix Costa i Bafarull. Els nous goigs a Sant Blai o “Blasi” son fets l’any 1955.

Finalment dir que que a mitjan de segle XX, el rector de Castellnou féu fer un nou reliquiari i envià la reliquia a Roma, d’on en vingué una altra reconeguda; son la reliquia i el reliquiari actuals.

Font: Reculls Històrics de Castellnou de Seana editat per Estudis Castellnouencs l’any 1993.

El reliquiari de sant Blai.
El reliquiari de sant Blai.
Font: Fundació Bosch i Cardellach
Font: Fundació Bosch i Cardellach