Església parroquial de la degollació de Sant Joan Baptista.