Església parroquial de Sant Jaume.

La Germandat de Sant Jaume a Mollerussa.

 

Sota la protecció de Sant Jaume Apòstol, patró de la parròquia, hi havia la Germandat de Sant Jaume, entitat mutualista creada per ajudar els malalts i desvalguts.

Quasi totes les families del poble formaven part d’aquesta Germandat, es pagava una quota mensual que era dedicada a l’ajut en metàl.lic dels socis quan estaven malalts, que equivalia al jornal que generalment es cobrava a la població, a més es comprometia el soci a fer vetlla al malalt que agreujava en la seva malaltia i a ajudar a la casa en tot el que fos necessari.

Es nomenava per sorteig un pendonista que havia de portar l’Estendart o Pendó de la Germandat a la processó el dia de la festa. La Junta Directiva i els socis acompanyats d’una banda de música anaven a casa del pendonista que esperava amb dos amics que escollia ell mateix, i llavors cap a l’església, on es començava un Ofici Solemne amb sermó i adoració de la reliquia del Sant.

Acabada la solemne Missa, retornava la comitiva a acompanyar el pendonista el qual obsequiava a tots amb un senzill refrigeri.

A la tarda assemblea general a la casa propietat de la Germandat que posseia a la Plaça de Sant Jaume, aprovació dels comtes, renovació de la junta i, fins un altre any.

 

Font: Mollerussa detalls per a una història de Tomàs Badia i Vilà