Capella de Sant Roc.

Nota històrica.

Capella votiva de Sant Roc, del s.XVIII. No és fàcil esbrinar l'antiguitat exacta d'aquesta capella. Les primeres notícies són de l'any 1541 que sembla que seria un petit temple fora dels murs del castell.

Durant el segle XVIII consten noves reformes a la capella. L'any 1748 s'estableix la festa votada el 29 de desembre. L'any 1929 va haber-hi una nova remodelació, que com les altres sempre el que feien era engrandir la capella. Finalment l'any 1991 es va fer la darrera restauració essent rector de la parròquia, Mn. Josep Coll i Soler.

Font: Web de Torregrossa