El Reliquiari dels Sants Màrtirs.

El reliquiari dels sants patrons de Vilanova, fet en plata massissa l'any 1949, l'anterior desaparegué en la darrera guerra.
El reliquiari dels sants patrons de Vilanova, fet en plata massissa l'any 1949, l'anterior desaparegué en la darrera guerra.
Pergamí on s'explica els actes solemnes d'arrivada de la noves Relíquies a Vilanova.
Pergamí on s'explica els actes solemnes d'arrivada de la noves Relíquies a Vilanova.

El text del pergamí és el següent:

 

En nom de la Trinitat Beatíssima. Amen. Les Relíquies dels sants Màrtirs, Honest, Victòria, Fortunata i Prudència, patrons de la població, venerades en valuós reliquiari de plata massissa, desaparegueren durant el trist període de 1936 a 1939, en que mans impies profanaren el nostre temple i la casa parroquial. Vilanova, però, no podia resignar-se a veure’s privada d’un tan sagrat tresor. El fill de Vilanova P. Pacífic de Vilanova (Josep Sanfeliu Verni), Ministre Provincial dels Caputxins de Catalunya, en viatge a la Ciutat Eterna, satisfent el desig de tots els Vilanovins, obtingué noves Relíquies dels Santa Màrtirs. Vilanova aportà, desprenent-se d’objectes estimats, l’argent necessari perquè fos construït un nou Reliquiari, el qual, executat per la casa Sanosa de Barcelona, ha resultat de ben artística factura. El dia 7 de setembre de 1949, una comissió de joves Vilanovins anà a Barcelona per acompanyar, en honrosíssima guarda d’honor, les Santes Relíquies en el seu trasllat i entrada solemne al poble. El dia 9 de setembre, segon dia de la Festa Major, el P. Pacífic de Vilanova, en plaça de l’església, davant una gran multitud de poble presidida per les Autoritats, lliurà al R. Mn. Carles Llumà, zelós Rector de Vilanova, devot dels Sant Màrtirs i entusiasta promotor de la festa, les noves Relíquies, canviant-se en l’emotiu acte, breus parlaments. Organitzada la processó, presidida per les Autoritats, els Sants Patrons recorregueren triomfalment els carrers de Vilanova, amb els concurs de quasi la totalitat de la població. Un Ofici solemne, celebrat immediatament pel P. Pacífic de Vilanova i assistit per R. Mn. Llorenç Soldevila, Rector de Palà, com a Diaca i pel R. Mn. Jaume Brufau, paül, lector de Teologia, com a sotsdiaca i pel R. Mn. Pere Solsona, com assistent, tots ells fills de Vilanova, predicà el P. Ricard d’Olot, caputxí, i executà la part musical la Capella de Música del poble. Honraren la festa els següents sacerdots: Mn. Ramon Florensa, rector de Montornès, fill de Vilanova; Mn. Joaquim Pons, rector de Bellpuig; Mn. Ramon Boter, rector de Castellnou de Seana; Mn. Jesús Capdevila, Beneficiat Organista de Bellpuig; Mn. Pere Llumà, director del C. Virtèlia de Barcelona; Mn. Càndid Llumà, de Lourdes la Nou. Vilanova de Bellpuig , 9 de setembre de 1949.