L'Oratori de la Verge dels Dolors.

Façana de l'Oratori al carrer Cavallers.
Façana de l'Oratori al carrer Cavallers.
Interior de l'Oratori, la Mare de Déu dels Dolors presideix l'Altar Major
Interior de l'Oratori, la Mare de Déu dels Dolors presideix l'Altar Major

L’ Oratori de la Verge dels Dolors de Lleida, es troba ubicat al carrer Cavallers, devant per devant del convent del Roser.

 

La "Congregación de los Siervos de los Dolores de María en Leryda" fou fundada amb el caràcter d' Ordre Tercera vinculada a la Congregació religiosa dels "Siervos de María". "Servitas", l'any 1717 i erigida canònicament el 20 de maig de 1718 per Decret del, aleshores, Bisbe de Lleida Fray Francisco de Olaso Hipenza prelat del Consejo de su Majestad Felipe V.

 

Després de la fundació, la Congregació va desenvolupar les seves funcions a diversos indrets: capella de l’Hospital de Santa Maria, església dels Descalços i Convent del Roser al temps que cercava els mitjans de tenir seu pròpia. El congregant Francesc de Cubells que havia estat Veguer del Rei amb els Austries, va regalar uns patis i varies cases per la construcció de l’Oratori de la Congregació.

La primera pedra es va col·locar l’any 1724 i dotze anys després, el 9 d’abril de 1737, D. Gregorio Galindo, Bisbe de Lleida i congregant va beneïr solemnement l’Oratori i va concedir jurisdicció exempta i altres privilegis a la Congregació. Per decret de novembre de 1737 es va atorga la facultat pera què, en el recinte i patis de l’Oratori es poguessin enterrar els congregants. Molts van voler quedar-se a prop de la Verge. Alguns ho van aconseguir i  encara reposen sota el Cambril o al presbiteri.


L’Oratori es projectà i construí amb l’originalitat d’incloure en un mateix cos, encara que a diferents volums, el temple i la Casa de Germanor. Els materials emprats són pedra arenisca fins a determinat nivell i després maó sense arrebossat.

L’estil és barroc encara que amb concessions al neoclassicisme com demostra el frontó que corona la capçalera del temple. Destacar que la façana del carrer dels Dolors incorpora la d’una antiga mansió del segle XIV que inclou dos harmonioses portes adovellades.

 

La façana constava de tres portes, de les quals les dues més petites i laterals són avui dia inoperants al variar la rasant del carrer. Al centre un gran finestral quadrangular amb una vidriera emplomada. Des de mitjans del segle XIX una fornícula albergà, primer, la imatge de la Immaculada i avui de la Dolorosa.

 

L’interior és d’una sola nau en la que s’obriren nínxols per habilitar quatre capelles laterals, actualment dedicades a la Soledat, al Sant Crucixifici, la Mare de Déu del Carme i Sant Jordi.

 

L’any 1936 l’Oratori va ser incendiat perdent-se tot el patrimoni d’altars i imagineria. Des de aleshores una ininterrompuda tasca restauradora el va retornant lentament al seu esplendor passat mitjançant un projecte continuat de restitució historicista.

Font i més informació: http://vergedolorslleida.com/index.php?idioma=cat