Rectoria de la Selva.
Rectoria de la Selva.

Sant Climenç de la Selva.

 

Aquesta parròquia, del terme municipal de Navès, està situada a la zona alta entre la Vall de l’Aigua d’Ora, a llevant, i la Riera del Coll d’Arques, a ponent, sota i a l’envista dels cingles de Busa. Això, des de la reforma parroquial del bisbe Dr. Ramon Riu Cabanas (1897), perquè abans comprenia també les cases i terme de Guilanyà, i les d’Antigues. Té com a sufragànies Sant Martí de les Serres i Sant Miquel de Marsenyach, Sant Miquel de Gramoneda i altres capelles. Un escrit del fons de la parròquia diu que aquesta església està situada en un planell, entre el Serrat de les Clapisses, el de les Moles, el Ròdol i la Serreta, que cau a orient; en aquest indret ara hi afegiríem Vilamelendra i el Soler de Gramoneda.

 

Font: Goigs en lloança de Sant Climenç. Els Goigs de la Selva nº 12. Any 2000.

Col.lecció Els Goigs de la Selva