Sant Mamet.

L’església de sant Mamet estaba situada en la Valldelord, a la part oriental del monestir de Sant Pere de Graudescales, en un abrupte de roques, per on hi passava un camí ral i on encara s’hi veuen les restes de d’unes parets.

Coneixem la existència d’aquesta capella per la relació que va tenir amb sant Pere de Graudescales. El prevere Francismir d’aquest monestir es presentà, l’any 960, a la Seu d’Urgell, on es celebrava una assemblea de preveres i laics, presidida per Guisart i el comte Borrell, i demanà als assistents que designessin un abat per Graudescales. Fou elegit el preveré Belló i, perquè el monestir podés subsistir, li feren donacions, entre altres “… l’església veïna de sant Mamet, que hi ha a la mateixa roca, amb els edificis, terres, vinyes, que hi corresponen i que puguin adquirir d’ara endavant.

En record d’aquesta devoció ancestral de la nostra comarca, els caçadors de Navès han posat una imatge de sant Mamet en les roques on hi havia hagut la seva capella del segle X, tot buscant la protecció del Sant sobre les nostres contrades.

 

Font: Resum extret del revers dels goigs.