Capella de Santa Maria de Vilaró.

Santa Maria de Vilaró.

 

La primera noticia que tenim d’aquesta capella de santa Maria del Puig, que més endavant s’anomenarà del Vilaró, és de l’any 1163. A l’acta de consagració de Sant Esteve d’Olius ni hi es esmentada.

 

No conservant-se llibres d’obres d’aquesta capella, hem d’estudiar aquesta construcció a base dels elements que en queden. Està orientada amb l’altar a llevant i la porta d’entrada a ponent. A la banda de migjorn, s’hi veu la porta, ara tapiada, que és de mig punt i amb dovelles petites. Fins a la meitat del temple es conserven els murs primitius; l’altra meitat dels murs i l’absis son de construcció posterior, segurament de finals de segle XIII, amb una volta apuntada i l’absis sense iasenes ni arcuacions ni finestretes.

 

Fins l’any 1936 hi hagué una imatge d’estil gòtic, que va ser cremada, la qual amidava uns 60 cms d’alçada. El mateix any 1939 ja es recolliren donatius por totes les parròquies veïnes, i tot seguit es procedí a la restauració del temple, mentre s’encarregava a un taller de Barcelona la confecció d’una imatge d’acord amb la fotografia i el model de la destruïda.

Es posà la festa el dilluns de Pasqua. Aquest aplec s’ha anat continuant amb més o menys solemnitat i de forma multitudinària.

 

Font: del revers dels goigs