Ermita de Sant Serni del Grau (o de Vilamantells)

L’ermita romànica de Sant Serni, també anomenada de Santa Maria del Grau, pertany al terme municipal de Guixers i al seu llogarret de Vilamantells. S’alça en una petita cresta de la dreta del torrent de les Salines, a l’extrem d’un bosquerró de pins, entre el rocam de les Valls i la carretera de Sant Llorenç de Morunyns a Solsona. És la primera ermita que es troba anant de Sant Llorenç al Santuari de Nostra Senyora de Lord, a uns dos quilòmetres de la vila.

 

L’edifici consta d’una sola nau, coberta amb volta de canó, reforçada per arcs torals i faixons. Té al costat de l’epistola una porta románica, aparedada, de doble dovellat, visible a l’exterior. L’espadanya resta situada a la paret contraria a l’absis, façana oest, en la qual s’obre la porta actual, també antiga. L’absis no té cap ornament, és semicilindric, però no poseeix arquacions ni reforços. Tota l’església mostra a les seves parets senyals d’haver estat construïda en èpoques diferents o, almenys, d’una reedificació. El cos primitiu, de planta rectangular, i l’absis poden ésser del segle XI. La primera restauració, elevant un metre les parets i obrant la volta de canó, del segle XII.

 

Enfront de la porta actual s’extén el cementiri, on enterren llurs morts les cases veïnes; antigament rodejà l’església, a judicar pels enterraments que trobàrem al peu de l’absis en una prospecció realitzada el 1947, però avui la paret que clou el cementiri es limita al sector oest i de migjorn.

 

Font: del revers del goigs.