Convent de la Mercè (desaparegut)

La primera notícia que hom té d'aquest convent data del 1312. L’edifici, que es va conservar fins l'exclaustració, era producte de les profundes reformes portades a terme cap els segles XVII i XVIII. Es va abandonar el 1835 i el convent es va destinar a escola mentre que l'església va seguir amb les seves funcions. Tot plegat fou destruït el 1936 per tal d'aixecar el mercat.

Avui dia les dependències del mercat son utilitzades per l’Espai Guinovart, el conegut artista d’ascendència agramuntina.

 

Font: monestirs.cat

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Uns versos dels Goigs en indiquen la invocació:

 

En la peste y sequedat

y en la llagosta voràs,

en Vos remei eficàs

tot Cathalunya ha trobat;

cedint dels mals la porfia

à vostra mà defensora.

Siau nostra protectora.

 

Disipau las nuvoladas,

que amenaçan a la terra,

puix vostre poder desterra

tempestats, y pedregadas;

donant al que en Vos confía

las cullitas que us implora.