Església parroquial de Sant Pau de Narbona.

Imatges extretes del llibre "Anglesola i Santa Creu" de J. Binefa i Monjo, prev.

Any 1964