La capelleta de la Verge dels Molars.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

La capelleta de la verge dels Molars o de la Mare de Déu del Remei, patrona de l’Urgell, fou bastida l'any 1815 en la partida targarina dels Molars, situada a la carretera de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Ara fa uns anys aquesta capella fou restaurada i es va millorar l'entorn amb bancs de pedra i una petita zona enjardinada, inaugurant-ne l'Aplec el dia 6 d'Octubre de 1986.
Cada any per aquesta data s'hi reuneixen els devots. La celebració consisteix en una missa de campanya i cant de l'himne a la Verge dels Molars amb lletra i música de Mn. Carles Melé, en acabar l'ofici es gaudeix d'un esmorzar de germanor.

En la pedra de base s'hi pot llegir el següent:

"Puig que teniu tan poder e invincible vostre bras vos suplicam Sra guardeu los fruits dels Molas".

 

Agraïment: parròquia de Tàrrega.
Agraïment: parròquia de Tàrrega.