Imatge de Santa Anna a l'interior del temple parroquial.
Imatge de Santa Anna a l'interior del temple parroquial.