Beat Tomàs Capdevila i Miró

Tomàs Capdevila Miró:Nascut a Maldà el 1915, tenia 10 anys quan va ingressar a Cervera per fer-se missioner claretià. Va fer la professió el 1930 a Vic. Va cursar els estudis filosòfics a Solsona i els de Teologia a Cervera. L’agost de 1935 arribava a Barbastre per culminar la carrera amb l’ordenació sacerdotal. Quan va arribar el moment del martiri, només tenia 22 anys i havia acabat el 5è de Teologia. Abans de morir, el 13 d’agost, va deixar escrit en un tamboret el seu generós perdó: “Així com Jesucrist al cim de la creu expirà perdonant els seus enemics, així moro màrtir perdonant-los ben de cor i prometent de pregar d’una manera especial per ells i per llurs famílies. Adéu. Tomàs Capdevila Miró, CMF, 12 d’agost de 1936”.

 

Font: http://www.arquebisbattarragona.cat/