Santuari del la Verge del Tallat.

Imatge de la Mare de Déu del Tallat a l'església de Rocallaura l'any 1919. Es pot veure la cadena del Miró de Granyenella. Font: Salvany. Biblioteca de Catalunya.
Imatge de la Mare de Déu del Tallat a l'església de Rocallaura l'any 1919. Es pot veure la cadena del Miró de Granyenella. Font: Salvany. Biblioteca de Catalunya.

Nota històrica.

L’any 1354 fou fundada l’església de “Santa Maria del Puig del Tallat” en la parròquia de Sant Llorenç de Rocallaura, en el document fundacional hi figuren la llista de 18 personatges  de la vila que es comprometeren a sufragar les despeses de dita església.

L’any 1414 l’arquebisbe de Tarragona, Pere Sagarriga, concedeix indulgències als devots que visitin el Tallat. L’any 1509 Ferran el Catòlic, des de Valladolid, disposà que el Santuari del Tallat entrés directament sota l’òrbita del Monestir de Poblet. A partir d’aquell moment el santuari fou objecte de privilegis concedits per l’ordre cistercenc.

Durant el segle XVIII s’hi feren labors de restauració i manteniment a càrrec de l’abat Baltasar Sayol. A principis del segle XIX es construí el nou cambril de la Verge (1804-1805) encarregant el projecte a Fra Joaquim Tarragó de Poblet. Durant  la guerra del Francès, per evitar possibles profanacions, la imatge de la Verge del Tallat fou traslladada a Cervera.

L’any 1835, durant la desamortització, el Tallat passà a mans de particulars, concretament  l’any 1843 fou adquirit per un notari de Montblanc, Manuel Berenguer. Fou l’any 1970 amb la constitució dels Amics del Tallat, que amb molt esforç s'aconseguí finalment recuperar les runes i la propietat del Santuari (1982).

La nova capella del santuari fou inaugurada l’any 1985 per l’arquebisbe emerit de Tarragona, Dr. Pont i Gol, entronitzant allí la històrica imatge després de cent setanta tres anys d’absència.

Els goigs del Tallat son antiquíssims, s'en conserven alguns de manuscrits del segle XVI. Semblen una adaptació dels populars goigs del Roser, atribuïts a Sant Vicenç Ferrer (s. XIV),intercalats amb estrofes llatines que respondrien a un himne Marià comú a Occident. Els que es canten actualment son del segle XVIII i son molt populars.

L'Aplec del Tallat se celebra el tercer diumenge d'Agost. 

Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca

Josep Iglesias Guizard (1873-1932)

He volgut incloure en aquesta pàgina uns bonics traços del corrandista i poeta de la Segarra J. Iglesias Guizard, que fa referència als fets o la llegenda del Tallat. (poesia inclosa en el llibre Segarrenques del mateix autor)

CLIQUEU AQUÍ

Article referent a la Mare de Déu del Tallat en la "Hoja Parroquial" de l'Arquebisbat de Tarragona del dia 24 d'Octubre de 1954.( facilitat per Batiste Mir Ayguadé)
Article referent a la Mare de Déu del Tallat en la "Hoja Parroquial" de l'Arquebisbat de Tarragona del dia 24 d'Octubre de 1954.( facilitat per Batiste Mir Ayguadé)