Runes de l'ermita de Sant Roc i Sant Sebastià.
Runes de l'ermita de Sant Roc i Sant Sebastià.