Església de Carme

El convent del Carme fou fundat l’any 1364 essent Papa Urbà V i rei d’Aragó Pere IV. Així consta en una pedra ben conservada i col.locada amb molt d’encert en la part exterior del costat dret de la porteria del convent.

Fou destruit i reconstruit en diverses ocasions. L’any 1476 ja es parlava de reedificar el Monestir ja que fou malmés en la guerra de Catalunya contra Joan II. Finalment sembla que la nova església fou acabada el 2 de febrer de 1682.

El 17 de gener de 1821 foren expulsats els frares del convent del Carme. El 17 de gener de 1822 es vengueren les campanes del campanar que quedaven de la guerra de la Independencia. L’any 1840 el convent fou posat a subasta, com consta en el B.O. de la provincia de Lleida del dia 6 d’octubre de dit any.

El dia 13 de juliol de 1877 es beneeix la nova campana, el dia 30 de maig de 1910 fou donada l’esglesia del Carme als PP. Caputxins, aquests deixaren la ciutat el 22 de maig del 1926. Durant la guerra civil del 1936 l’església fou novament tancada i profanada.

El dia 29 de gener de 1939 s’obre l’església de nou al culte, l’any 1960 es començen les obres de reconstrucció del convent acabant aquestes obres el 15 d’octubre de 1961 fent la solemne inauguració les autoritats de l’epoca.

Font: Recull d’episodis d’historia targarina de Josep Mª Segarra i Malla