Església de la Mercè.

Escut mercedari a a la façana de l'edifici.
Escut mercedari a a la façana de l'edifici.

El convent de mercedaris i l’església de la Mercè.

 

Fundat el 1227 per voluntat del rei Jaume. El 1451 es traslladen del seu primer emplaçament, a les rodalies de Tàrrega, a l'església del Miracle. A final del segle XVIII i començament del XIX enderroquen l'antic convent per a bastir-ne un de nou, tot i la seva reduïda vitalitat.

Es va abandonar el 1835 i va passar a mans municipals. Finalment, el 1884 els escolapis en prenen possessió.

L'església de la Mare de Déu de la Mercè de Tàrrega va passar a ser dirigida pels escolapis quan aquests van arribar a la capital de l'Urgell el 5 de setembre del 1884, ja 127 anys!. Hi van arribar per dirigir un nou centre escolar i les autoritats els van cedir el convent que portava aquest nom, abandonat des de la desamortització de Mendizábal.