església de Sant Sebastià a La Guàrdia de Tornabous.
església de Sant Sebastià a La Guàrdia de Tornabous.
Font: Biblioteca Pública Episcopal.
Font: Biblioteca Pública Episcopal.