LLIBRE DE GOIGS I DEVOCIONS DE VALLBONA

Atribuït a l'abadessa Jerònima de Boixadors (1554-1562)