Sant Flavià

L'any 1629 van arribar les relíquies de Sant Flavià produint una gran devoció entre els verdunins per l'aurèola de miracler, declarant-lo patró de la vila, provocant el canvi d'advocació de St. Llorenç a St. Flavià i construint-se posteriorment un altar a l'any 1658.

 

Aquest retaule, el més treballat de tots els restants, fou cremat a últims de juliol o primers d'agost de 1936, salvant-se de la destrucció l'imatge central de Sant Flavià per voluntat i decisió de la muller de l'agutzil Vicenta Sambola i Salvador Rius alies "Bioscà" que l'emparedà a casa seva. Fou elaborat pel mestre fuster Pere Marc d'Igualada des del l'agost de 1658 al juliol de 1659.

 

El 1972 s'acondicionà i rehabilità la capella de Sant Flavià, amb l'arranjament de les parets i paviment, moment en que es va col·locar la imatge del sant al centre, i es va fer un nou reliquiari de metall daurat i l'arqueta de fusta noble per guardar-hi les relíquies, obra de l'artista manresà Gabriel Garriga.

 

Font: www.verdudigital.net