Sant Ramon de Penyafort

Imatge de sant Ramon de Penyafort en una xilografia de Pere Abadal del s. XVII. Segons la tradició el sant travessà el mar des de Mallorca fins Barcelona amb el seu bastó i la capa.(Font: http://mdc.cbuc.cat/)
Imatge de sant Ramon de Penyafort en una xilografia de Pere Abadal del s. XVII. Segons la tradició el sant travessà el mar des de Mallorca fins Barcelona amb el seu bastó i la capa.(Font: http://mdc.cbuc.cat/)

La devoció a Sant Ramon de Penyafort, s'estengué per tot Catalunya a partir de la seva canonització que s'esdevingué a l'any 1601. El fil d'unió entre Verdú i el citat Sant, vingué per l'arquebisbe de Tarragona Joan Terès que d'acord amb la ciutat de Barcelona, fou el promotor de la canonització i el que presidí la solemne obertura i reconeixement de les seves despulles a l'any 1596. Uns antics goigs ho corroboren [els que reprodueixo a sota] dient: "Vostres virtuts se provaren quant lo Arquebisbe Terés, formà lo vostre procés, ab que vos canonitzaren. Verdú canta aqueix honor, que obrà un fill seu natural. Donau-nos Ramon favor. En tot i qualsevol mal." Tres anys després el 1604 es constituïa la confraria de Sant Ramon de Penyafort, que agrupava diferents gremis, entre ells, el dels cantirers sota l'advocació de Sant Hipòlit.

 

Els confrares el 1618 contracten un altar amb Pere March "fuster natural de la ciutat de Tarragona." Aquest retaule quedà enllestit a l'any 1621. En lloc preferent hi havia la imatge de Sant Ramon de Penyafort; a sobre l'apòstol Sant Bartomeu. En altres fornícoles hi havia Sant Pere Nolasc, Sant Hipòlit patró dels cantirers, Santa Teresa i -segons Isidre Puig- Sant Jeroni. Aquest altar com el que hi havia al costat dedicat a Sant Pere Claver foren cremats el 1936.

 

Font: www.verdudigital.net

 

Retaule de Sant Ramon de Penyafort a l'església de Verdú, desparegut l'any 1936.(www.verdudigital.net)
Retaule de Sant Ramon de Penyafort a l'església de Verdú, desparegut l'any 1936.(www.verdudigital.net)