El Mas de la Mercè es troba situat a l’horta de Balaguer al nord de la ciutat i tocant al riu Segre.

 

Aquestes lloances de la Mare de Déu de la Mercè son uns versos excel·lents, ens parlen de l’horta de Balaguer amb un llenguatge fresc i senzill. Tenen la particularitat que al final de cada vers hi ha la retronxa on canvia la calificació de la Mare de Déu (advocada, jardinera, pastorella, pubilleta, etz). El text em recorda les Cançons de Pandero.

 

                 

                                       Quan la tempestat udola,

                                       Vós en sou lo parallamps,

       perquè alceu lo braç als núvols

                                       i’ns serveu lo nostre pa:

                                       Oh Majora de Câ nostra,

defenseu los nostres drets!

     Siau la nostra Pubilleta

Oh Mare de la Mercè