Església de Sant Josep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge en alabastre de la Mare de Déu de les Parrelles (s.XIV), es pot admirar en l'exposició permanent que hi ha a l'església de Santa Maria.