Ermita de sant Llubí.

El gran aplec de Sant Llubí a Millà.

 

El primer diumenge de setembre té lloc el gran aplec a l'ermita de Sant Llubí, al terme de Millà. Hi acudeixen gent vinguda de diferents indrets, fins i tot de l'Aragó. Els de Millà abans hi pujaven en processó. Els llibres del Comú registren que aquesta processó ja la celebraven l'any 1500.

 

Abans era tan nombrosa la concurrència en aquest aplec que era necessari matar trenta corders per donar dinar a tothom, ja que s'hi reunia una veritable multitud. Eren milers les persones que hi acudien, vingudes de totes vandes, i que més de tres-centes cavalleries s'encarregaven de dur, normalment dones, quitxalla i vells. Molta gent portava vots a sant Llubí en agraïment per alguns favors rebuts i en compliment de prometences. Una de les obligacions dels regidors era la de donar i posar oli per a la llàntia, a més de proveir-la del ble pertinent perquè cremes. També fer portar a l'ermita de Sant Llubí (Lupo) els ornaments per a dir missa els dies i festes que s'hi acudeixi, com també el calze.

 

A aquest aplec hi venien, també, els torronaires, els donadors de cartes, els venedors de vegudes i un llarg reguitzell de diferents venedors pel fet de ser un aplec molt gran. Avui ha minvat aquella enorme concurrència, tot hi això són nombrosos els assistents, encara que no tots s'hi queden a dinar, ja que marxen a dinar a casa.

 

Font: http://santllubimilla.blogspot.com/