Sant Miquel o la Pobla del Corb.

 

De molt antic existía la vila o poble de Sant Miquel del Corb, força poblat en altres temps, que era a mig camí entre Balaguer i Menàrguens.

Ja als 2 de març del 1217 un tal Gullem Piquer deixà al monestir de Santa Maria de Bellpuig ( les Avellanes) una vinya “ fora de les portes de la vila del Corb”. Als llibres oficials dels segles XIV i XV de l’arxiu de Balaguer hi surt algunes vegades “la pobla del Corb”, detall que ens fa saber que aleshores estaba forças poblada aquesta vila.

En temps del P. Jaume Caresmar, del monestir de les Avellanes (darrer terç del segle XVIII), llevat de la capella dedicada a l’arcangel Sant Miquel, no restaven al Corb més que ruines.

Una de les confraries dels pagesos de Balaguer, era per cert, la de Sant Miquel del Corb. I a la capella del Corb se celebrava cada any un aplec, el dilluns de Pentecosta o de Pasqua florida, en el qual oficiava la missa el rector de Menàrguens, acabada la qual hom feia una proceso. (extret del llibre “Història de la ciutat de Balaguer” de Fra Pere Sanahuja, o.f.m. pg. 361)

Segons l'Enciclopèdia: Església del municipi de Balaguer (Noguera), al SW de la ciutat, a la plana del Corb, estesa a ponent de la séquia de Menàrguens; era parroquial del lloc de la Pobla del Corb, esmentat encara el 1558, però que al s XVIII ja era arruïnat.

En el fogatge de l'any 1553 hi havia 17 focs