Ermita de Sant Silvestre.

A la partida de la Serra de Dalt, al nord-est de l'antiga demarcació del Terme de Ponts, sobre l’anticlinal de la Serra del Pubill, hi ha la l’església de Sant Silvestre.

L’església de Sant Silvestre és un edifici que presenta les formes pròpies de l’arquitectura de la fi del segle XI o de principis del segle XII, encara fidels als emblemes llombards. És un temple d’una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfil semicircular, reforçada per dos arcs torals que arrenquen de sengles pilars adossats als murs laterals i coronat al costat de llevant per un absis semicircular, precedit d’un arc presbiteral. La façana exterior és culminada per un campanar de cadireta de dos ullals. Al costat hi ha adossat el cementiri.

 

Font: del revers dels goigs.