La Creu de Sant Nicolau.

La Creu de Sant Nicolau, una meravella de l'orfebreria del segle XV, adequadament custodiada.
La Creu de Sant Nicolau, una meravella de l'orfebreria del segle XV, adequadament custodiada.

La Creu de Sant Nicolau, és una magnífica peça d'orfebreria del segle XV, realitzada per l'argenter barceloní Bernat Lleopard. Aquesta creu pertanyia a la Confraria de Sant Nicolau, institució formada per canonges, que es va establir l'any 1319 a l'Església de Santa Maria de Cervera, on va obtenir la seva pròpia capella l'any 1411

El primer projecte de la confraria va ser fer construir un reliquiari en forma de braç, on seria col·locat un dit de Sant Nicolau que es conservava a l'Església de Santa Maria. Aviat van canviar els plans i van decidir encarregar una creu de plata daurada que pogués competir en els actes solemnes de la població amb la creu de la confraria de Santa Maria. La creu es va acabar de pagar l'any 1437, al llarg del temps ha sofert diverses restauracions que no han millorat el seu aspecte primitiu.