Els PP. Claretians a Cervera.

Placa conmemorativa dels 100 anys de presència dels Claretians a Cervera, situada a l'entrada del Paraninf de la Universitat.
Placa conmemorativa dels 100 anys de presència dels Claretians a Cervera, situada a l'entrada del Paraninf de la Universitat.

Retall d’Història

La devoció a l’Immaculat Cor de Maria a Cervera, queda lligada a la presència dels Missioners Claretians: a la Universitat-Església Sant Antoni, primerament i a l’actual Residència [1] en una segona etapa.

Des d’aquest moment el Cor de Maria es venerat a la Capella Reial de la Universitat i a les Capelles de les seccions que formaven aquella nombrosa Comunitat Claretiana: Noviciat, Escolasticat, Teologat, etc.: les cròniques de l’ Institut relaten com ja el 2 de febrer de 1889 dues imatges de talla eren col·locades a la capella dels Novicis i a la dels Estudiants, substituint dos quadres del Cor de Maria; i el 15 d’agost de 1890 una talla del Cor de Maria, de 1’5 m, era solemnement inaugurada, presidint un dels altars laterals de la capella.

En no tenir la Comunitat Claretiana, església oberta al públic, la irradiació vers la Ciutat de la devoció al Cor de Maria, tan característica del P. Claret i dels seus Missioners, començà amb la institució de l’Arxiconfraria i col·locació d’una imatge amb aquest advocació, a l’església de Sant Antoni, a on es venerà des de les darreries del segle passat fins al juliol de l’any 1936.

Aquests “goigs” volen ser una reimpressió renovada i modificada dels que hem trobat amb dedicatòria, “a l’Immaculat Cor de Maria que es venera a Sant Antoni de Cervera” i que daten de l’any 1930.

La imatge del Cor de Maria començà a presidir el culte del nou Oratori [2], obert al públic, substituint la que es venerava a Sant Antoni, desapareguda l’any 1936.

La imatge que ha irradiat la seva Bondat maternal en aquest llarg període, és la que reproduïm en aquesta edició de “goigs” en la que conservem la tradicional lletra de mossèn Jacint Verdaguer, musicada ara pel mestre Ramon Bernaus i Domènech.

 Josep Mª CODINA, C. M. F.

Nota: aquest text està extret del revers dels goigs que foren editats a Cervera l’any 1979.

[1 i 2] Cal dir que el PP. Claretians tingueren presència a Cervera fins l’any 1987.