Església de la Mare de Déu del Carme i l'Hospital Berenguer de Castelltort

Una placa de pedra col·locada a la façana de l'edifici ens recorda que l'hospital Berenguer de Castelltort fou fundat l'any 1389 i reedificat l'any 1733.
Una placa de pedra col·locada a la façana de l'edifici ens recorda que l'hospital Berenguer de Castelltort fou fundat l'any 1389 i reedificat l'any 1733.
L'església de la Mare de Déu del Carme és annexa a l'hospital.
L'església de la Mare de Déu del Carme és annexa a l'hospital.
Portalada d'entrada a l'església, destaca l'escut d'armes del capità d’infanteria Simó Grau, que costejà la seva construcció.
Portalada d'entrada a l'església, destaca l'escut d'armes del capità d’infanteria Simó Grau, que costejà la seva construcció.

L'antic hospital, que actualment allotja la residència Mare Güell, fou fundat per Berenguer de Castelltort el 1389 i ha tingut diversos emplaçaments al llarg dels segles. Aquest any de 1389, el mercader cerverí anomenat Berenguer de Castelltort redactà un extens testament amb el qual feia hereu universal un hospital que s'havia de fundar a la vila de Cervera. Aquest hospital havia de ser edificat a la casa que aquest mercader tenia al carrer Major.

 

El projecte, però, hagué de sofrir alguna modificació, ja que la casa del carrer Major no reunia les condicions mínimes perquè s'hi instal·lés un hospital. Per aquest motiu es compraren uns terrenys de cases, horts i eres del barri de Capcorral, entre la part posterior del Call Jueu i el mur de la vila, on fou edificat de nova planta l'hospital i una capella. Al final del segle XIV l'edifici de l'hospital ja es trobava enllestit per a ésser ocupat. Al segle XVI fou traslladat al convent de les monges clarisses, i finalment, la construcció de la Universitat determinà que el 1733 s'erigís l'edifici actual. Actualment es troba en el C. Hospital, 14-18. Del seu interior destaca el claustre dels Peregrins, amb porxos i cisterna, per cert, molt semblant als de la Universitat.

 

L'església de l'hospital fou beneïda l'any 1766 i posada sota l'advocació de la Mare de Déu del Carme. A la façana de l’església es poden veure les armes del capità d’infanteria Simó Grau, que es va fer càrrec de les despeses de la seva construcció.