Església de Sant Joan Baptista.

Interior de l'Església (reconvertida en sala d'exposicions), es pot observar l'altar al fons
Interior de l'Església (reconvertida en sala d'exposicions), es pot observar l'altar al fons
Retaule de sant Joan Baptista.
Retaule de sant Joan Baptista.
Porta d'entrada. S'observa la creu de Malta o St Joan de Jerusalem damunt la porta
Porta d'entrada. S'observa la creu de Malta o St Joan de Jerusalem damunt la porta

L'església de Sant Joan Baptista, amb entrada pel carrer Major (actual), abans era coneguda com Casa de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Tenia una comunitat femenina de sis monges, i una de masculina. La femenina passà al monestir d'Alguaire a mitjan segle XIII.