Església parroquial de Sant Salvador.

L'església parroquial de Sant Salvador és fora del poble i apareix esmentada el 1112. L'església actual és del segle XVII i té una semblança amb l'estil de les construccions barroques de Poblet. L'antiga església romànica era al mateix lloc, com es pot observar en una paret i en la portalada laterals. L'antiga advocació de l'església era a Santa Maria a partir de l'època baix medieval es popularitza la devoció a Sant Salvador ( Crist com a Salvador ).

          Font: Goig facilitat pel Sr. Ramon M Razquin de Cervera.