Santuari del Sant Dubte.

Les reliquies del Sant Dubte.

Nota històrica.

A finals del segle XIV, en unes obres realitzades a l'església parroquial, van aparèixer les relíquies i el document del papa Sergi IV. Posat el fet en coneixement del Nunci del Papa a Catalunya, aquest ho féu analitzar per l'abat del monestir de Cardona, que determinà la seva autenticitat.

A partir d'aquí el renom que té el miracle del Sant Dubte s'estén per tota la Corona d'Aragó i el Principat de Catalunya, tant que el rei Alfons el Magnànim publica un document autoritzant la Confraria d'Ivorra a anar per tot el regne a predicar el miracle i a recaptar per fer un nou reliquiari.

Actualment les relíquies es conserven dins el reliquiari gòtic de l'any 1426, fruit d'aquella capta popular. Conté, a part d'un tros de tovalla tacada de sang, les altres relíquies donades pel papa Sergi IV a Sant Ermengol: un cabell de la Verge Maria, una espina de la corona de Jesús, un fragment de pedra del sepulcre del Senyor i altres relíquies de sants.

L'església on va passar el Sant Dubte es va quedar petita per a la quantitat de gent que hi anava en peregrinació. En el seu lloc es va edificar l'actual santuari inaugurat l'any 1663, encara que la façana data del 1762. L'altar barroc que hi havia va ser destruït en la guerra espanyola del 1936. De l'església primitiva es conserva un retaule gòtic del segle XV, instal·lat actualment a l'església parroquial del poble. El Santuari ha estat objecte, durant els últims anys del segle XX, d'una restauració que l'ha salvat del seu enderrocament. L'edifici consta, a més de l'església, d'altres dependències que antigament servien per acollir els pelegrins.

La festa del Sant Dubte se celebra el diumenge després de Pasqua o “de Pasqüetes", amb un aplec en què participen els pobles de les rodalies.