Retaule gòtic del segle XV, es pot admirar a l'església parroquial de Sant Cugat d'Ivorra.
Retaule gòtic del segle XV, es pot admirar a l'església parroquial de Sant Cugat d'Ivorra.