Església de Sant Serni.

L'església, dita avui de santa Maria i sant Sadurní, està documentada des de l'any 805, en la donació feta pel Bisbe Leidrad de Lió al monestir de Serni de Tavèrnoles. Inicialment fou una cel•la monàstica que va construir el monjo Sidoni.

De la primitiva construcció romànica, d'una sola nau, només se'n conserva la paret del primitiu frontis i una part del mur nord-est.

L'actual edifici és fruit d'una reforma i ampliació, realitzada amb els ‘ diners d’Amèrica’ cap el 1764. Aleshores la contrada vivia un creixement demogràfic i econòmic notable.

La reedificació – les coses cal dir-les pel seu nom - va consistir en l'obertura de quatre capelles laterals, la construcció del cor i la volta de canó amb llunetes.


S’esmenten avui com a elements destacables, la reixa de ferro forjat que tanca una de les capelles laterals, els travessers de ferro forjat de la porta d'entrada i una estela discoïdal encastada en un mur lateral.

Davant la façana, compartint espai amb el petit fossar, s'observa un pedró des del que el Prevere, en absència de Comunidor , duia a terme aquelles activitats religioses que en un entorn rural es feien fora de l’església, com beneir el terme, els animals, ...