Església parroquial de Sant Jaume.

reliquiari de sant Concordi
reliquiari de sant Concordi

El dia 10 de gener s'ha celebrat a Nalec, des de fa molts anys, la festa votada de Sant Concordi, al qual van invocar en temps que una pesta de pigota feia veritables estralls a la població -segons em conten de viva veu.

Afligit el poble per aquella situació, van recórrer a la fe, per tal de veure's deslliurats d'aquest greu flagell i els homes que estaven sans van anar a intercedir perquè fossin concedides a la població unes relíquies del sant que els guarissin.

Ens diu la tradició que foren concedides tres relíquies, que s'endugueren a Nalec, amb tota la devoció, aquells homes.

En arribar al poble es tocaren les campanes, i tothom ho celebrà, car veien la solució als estralls de la pigota. La gent volia venerar i invocar un sol sant. Van decidir sotmetre a votació quin dels tres sants seria el venerat, l'invocat pel poble, i al qual li dedicarien, per vot fet, la seva festa. Feta la votació -segons em conten- va sortir elegit sant Concordi, i així s'ha fet des d'aleshores.

Sant Concordi, el cos del qual es venerava a Besalú, havia estat invocat per totes les famílies catalanes i per tots els matrimonis, per tal que llurs famílies i parelles fruïssin sempre de concòrdia, de pau, mai de desavinences.

És per això que a Nalec ha estat invocat per evitar l'epidèmia i per la bona unió entre les famílies.

 

Font: Calendari Tradicional de les comarques de Lleida de Joan Bellmunt i Figueras.