Església parroquial de Sant Jaume el Major

La prodigiosa imatge del Sant Crist d'Arbeca.

 

 

LA DEVOCIÓ AL SANT CRIST, REMEI CONTRA LA SECADA.

 

Arbeca hi tenia molta devoció a la miraculosa imatge del Sant Crist, que una pietosa tradició atribueix a que fou fabricada a l'ermita de Santa Caterina per mans d'àngels en temps del rector Joan Valls, acudint en públiques pregàries per a obtenir pluja en temps de secada.

Moltes vegades s'acudia al Sant Crist tot demanant-li la pluja, i es cantava la estrofa dels seus goigs, que diu:

 

  "Quan los blats se van secant

   si lo pagés adolorit

   vos ho demana contrit

   li donau pluja abundant

   Socorreu-nos. Pare Amat

   puix sabeu nostra pobresa."

 

Ermita de Santa Caterina amb Arbeca al fons.
Ermita de Santa Caterina amb Arbeca al fons.

Molt poques notícies tenim sobre aquesta ermita, l'única existent al terme d'Arbeca i situada sobre un turó a la part de migdia i enfront de la vila.

Dels seus primitius edificis no en resta res i les actuals runes sembla que son de començaments del segle XVIII. Nimés hi ha un petit recinte amb una portalada de pedre que porta la data de 1747, restes d'unes parets en forma de quadrat, la cisterna i els peus de pedra per posar les creus quan es feia el Via Crucis per setmana santa.

 

Diu Mn. Sanç Capdevila que el 1515 es pagaven 30 lliures a joan Puig Faraux, mestre lapidari, per haver fet unes làpides per l'obra de Santa Caterina.

 

Cal dir que segons conta la tradició i ho recullen els goigs del Sant Crist, allí es construí la imatge del St Crist Crcificat per mans d'Àngels peregrins, en temps del rector Joan Valls, que ho fou de la vila per espai d'uns cinquanta anys (1655-1701). Racollim aquesta tradició ja que la devoció d'Arbeca a la Santa Creu era molt arrelada fins fa poc.

 

Font: Arbeca història i record de Josep Mª Sans i Gené/Antoni Pau i Sans, editat per l'Ajuntament d'Arbeca.

 

 

Goig facilitat per Ramon Sana Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sana Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca
Goig facilitat per Ramon Sans Vives d'Arbeca