Ermita de Sant Miquel de la Tosca.

Nota històrica.

L'ermita de Sant Miquel de la Tosca es troba al peu de la serra de la Llena, a 700 m d'altitud sobre el nivell del mar, a 4 km al sud del Vilosell (les Garrigues) i enclavada en el seu terme municipal.

El nom de "la Tosca" prové de la pedra esponjosa del cingle on brollen les aigües del riu de Set. Aquest indret, conegut per "les Fontetes", es troba a uns 50 m de l'ermita. El riu, que la voreja, s'origina a 950 m d'altitud, entre els cims de la Tossa i de l'Abella, en el vessant septentrional de la serra de la Llena.

L'ermita de Sant Miquel de la Tosca fou fundada per autorització de l'arquebisbe de Tarragona Pedro de Urrea en 1482 i fou construïda el mateix any. En aquest mateix any, Guillem de Forès en el seu testament llega dos sous per a Sant Miquel de la Tosca.

El 1730 es construí una ermita de nova planta. Les obres s'acabaren el 1735, però l'embelliment de l'ermita es continuà en els anys següents i culminà amb la construcció d'un retaule, les despeses del qual foren sufragades amb aportacions voluntàries de diversos particulars.

El santuari és una nau de planta rectangular, d'estil barroc català del segle XVIII. La façana orientada a migjorn, té una porta amb dovelles, amb una petita imposta, una fornícula i un ull de bou i, al cim de tot, l'espadanya. Hi ha també tres finestres grans i tres de petites. A la part est, hi ha una porta que dóna accés a l'ermitatge, adossat a la susdita part. També es pot accedir a aquest edifici per una porta gran que hi ha a la part de ponent on s'estén igualment l'ermitatge. L'interior de la capella, d'una sola nau, conté una volta de mig punt amb una cornisa d'estil clàssic que forma un àbsis en el presbiteri, i a l'entrada té un cor alt.

Durant la revolució de juliol de 1936, el santuari fou saquejat i el retaule de l'altar cremat del tot.

El 8 de maig de 1940, tingué lloc la reposició de la imatge de sant Miquel. Fou assentada sobre una columna d'uns dos metres d'alçària, feta de pedra tosca, pròpia del lloc. Hom bastí un nou altar, consistent en una pedra de forma cònica que té com a base la seva punta. Més endavant, es col·locà una campana al campanar de cadireta i s'instal·là un llum artístic dins la nau de la capella.

L’Aplec se celebra el segon dissabte de Maig.

Els Goigs del Vilosell: arquebisbat de Tarragona, col.lecció de deu facsímils dedicats a les seves advocacions.

Vilosell: Centre de Promoció Cultural de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 2009 (Tarragona: Imprenta Virgili)