Església de Sant Joan Baptista

Ermita de Sant Bonifaci.

Nota històrica.

A la partida denominada de Sant Bonifaci, a uns 7 quilòmetres del nucli urbà, hi ha el santuari de Sant Bonifaci, al qual Vinaixa professa una gran devoció des de fa molt temps. Es troba al límit amb els Omellons i a la vora de la riera Brugosa. D'estructura gòtica i reformada posteriorment, sembla que al segle XIV ja estava construïda, però la relíquia de Sant Bonifaci no arribà a Vinaixa fins el 13 de maig de 1682.

Actualment, el primer diumenge de maig s'hi celebra l'Aplec de Sant Bonifaci. Es tracta d'una festa popular amb participació comarcal. Es fa una ballada de sardanes i missa en honor al sant on es canten els goigs de Sant Bonifaci.